ἀπόλλυμι

ἀπόλλυμι
ἀπόλλῡμι , ἀπόλλυμι
destroy utterly
pres ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • απόλλυμι — ἀπόλλυμι κ. ύω κ. ἀπόλλω (AM) [όλλυμι] Ι. 1. καταστρέφω, αχρηστεύω, ερημώνω 2. εξολοθρεύω, σκοτώνω 3. ενοχλώ μέχρι θανάτου, οδηγώ κάποιον σε αδιέξοδο με τα λόγια μου 4. διαφθείρω (γυναίκα) 5. χάνω II. ( μαι) 1. αφανίζομαι, καταστρέφομαι 2.… …   Dictionary of Greek

  • ἀπολλύῃ — ἀπόλλυμι destroy utterly pres subj mp 2nd sg ἀπόλλυμι destroy utterly pres subj act 3rd sg ἀπόλλυμι destroy utterly pres subj mp 2nd sg ἀπόλλυμι destroy utterly pres ind mp 2nd sg ἀπόλλυμι destroy utterly pres subj act 3rd sg ἀπολύω destroy… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπολλύετε — ἀπόλλυμι destroy utterly pres imperat act 2nd pl ἀπόλλυμι destroy utterly pres ind act 2nd pl ἀπόλλυμι destroy utterly imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) ἀπολύω destroy utterly pres imperat act 2nd pl (epic) ἀπολύω destroy utterly pres ind act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπολλύω — ἀπόλλυμι destroy utterly pres subj act 1st sg ἀπόλλυμι destroy utterly pres subj act 1st sg ἀπόλλυμι destroy utterly pres ind act 1st sg ἀπολύω destroy utterly pres subj act 1st sg (epic) ἀπολύω destroy utterly pres ind act 1st sg (epic) ἀπολλύ̱ω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπολέσει — ἀπόλλυμι destroy utterly aor subj act 3rd sg (epic) ἀπόλλυμι destroy utterly fut ind mid 2nd sg ἀπόλλυμι destroy utterly fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπολέσουσι — ἀπόλλυμι destroy utterly aor subj act 3rd pl (epic) ἀπόλλυμι destroy utterly fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀπόλλυμι destroy utterly fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπολέσουσιν — ἀπόλλυμι destroy utterly aor subj act 3rd pl (epic) ἀπόλλυμι destroy utterly fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀπόλλυμι destroy utterly fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπολέσσει — ἀπόλλυμι destroy utterly aor subj act 3rd sg (epic) ἀπόλλυμι destroy utterly fut ind mid 2nd sg (epic) ἀπόλλυμι destroy utterly fut ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπολέσσῃ — ἀπόλλυμι destroy utterly aor subj mid 2nd sg ἀπόλλυμι destroy utterly aor subj act 3rd sg ἀπόλλυμι destroy utterly fut ind mid 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπολέσω — ἀπόλλυμι destroy utterly aor subj act 1st sg ἀπόλλυμι destroy utterly fut ind act 1st sg ἀπόλλυμι destroy utterly aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”